Behandeling en tarieven

Behandeling 

De behandeling van de bekkenfysiotherapeut bestaat uit een uitgebreide anamnese om uw klachten in kaart te krijgen omdat veel klachten die met de bekkenbodem te maken hebben met elkaar in verband kunnen staan. Tijdens dit eerste consult zal er ook veel uitleg gegeven worden over de bekkenbodem en de functie bij plassen, ontlasten en bv gemeenschap.

Na een algemeen lichamelijk onderzoek van bekken-en lage rug, zullen ook de bekkenbodemspieren onderzocht worden. Dit gebeurt door een inwendig onderzoek om te kijken hoe uw bekkenbodemspieren werken. Ook kan er een meting plaatsvinden van uw bekkenbodemspieren, hierbij wordt er inwendig gemeten wat de spanning is van de bekkenbodemspieren. Dit gebeurt met een vaginale of anale probe. Via een beeldscherm krijgt u informatie over het aan- en ontspannen van de bekkenbodemspieren. Het zichtbaar maken van de spanning op de spieren op een beeldscherm of I-pad versnelt het leerproces en werkt motiverend en stimulerend voor de oefeningen thuis.

Als de bekkenfysiotherapeut uw klachten in kaart gebracht heeft, zal zij een speciaal op uw klachten gericht behandelplan opstellen.

De therapie kan bestaan uit:

  • plas- en ontlastingsadviezen
  • ademhalingsoefeningen
  • bewustwording en functieverbetering van de bekkenbodem
  • functieverbetering van rug, heupen en/of bekken
  • draag- en tiltechnieken, en eventueel andere aan het dagelijks leven gerelateerde adviezen(huiswerk-)oefeningen
  • biofeedback en/of electrostimulatie
  • ballontraining

Tarieven 

Bekkenfysiotherapie wordt vergoed uit uw aanvullende verzekering en valt onder de vergoeding van fysiotherapie. Wanneer u verwezen bent door huisarts of specialist voor ongewenst urineverlies dan kunnen de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie ten laste van de basisverzekering worden gebracht. Houdt u er rekening mee dat deze 9 behandelingen altijd verrekend worden met uw eigen risico.

Wij raden u aan zelf te controleren voor hoeveel behandelingen of voor welk bedrag u zich aanvullend heeft verzekerd. Bekkenfysiotherapie Baarn heeft een contract met alle zorgverzekeraars. Indien u niet aanvullend verzekerd bent dient u de behandelingen zelf te betalen.

Indien u niet verzekerd ben voor fysiotherapie dan gelden onderstaande tarieven

Screening € 19,50

Intake en onderzoek na screening, 45 minuten € 69,50

Intake en onderzoek na verwijzing, 45 minuten € 69,50

Behandeling/zitting bekkenfysiotherapie € 55,00

Bekkenfysiotherapie aan huis € 67,50

Eenmalig (bekken)fysiotherapeutisch onderzoek met rapport € 89,50

Lange zitting ivm met meervoudige hulpvragen, 45 min. € 67,50

Telefonisch consult € 24,50

Niet nagekomen afspraak * € 40,00

10 Diagnostiek met de Maple  € 75,00

* Dit bedrag dient u zelf te betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar in rekening worden gebracht.

Bovenstaande tarieven gelden alleen wanneer u géén aanvullende of een te beperkte aanvullende verzekering heeft afgesloten.

Wanneer afspraken minimaal 24 uur van tevoren telefonisch zijn afgemeld, worden deze niet in rekening gebracht. Bij het niet of niet tijdig afmelden wordt u het tarief van een niet nagekomen afspraak in rekening gebracht.